Ро & Ни ЕООД – Интернет, компютри, сервиз, системен интегратор

Реализиран проект: Най-големият детски център в България с комплексни IT решения

Neverland__11zon

Представяме нашия реализиран проект за най-големия детски център в България – NEVERLAND Шумен, където осигурихме цялостна системна интеграция, включваща следните компоненти:

  •  

Изграждане на комуникационна мрежа

Внедрихме високоскоростна и надеждна мрежова система, гарантираща безпроблемна свързаност във всяко пространство на центъра.

Софтуер

Създадохме специализиран софтуер за управление на дейността на детския център, който предоставя възможност за лесно генериране на отчети по различни параметри, улеснявайки ежедневната работа и оптимизиране на процесите.

Контрол на достъпа

Инсталирахме съвременна система за достъп, която осигурява безопасността на децата и персонала чрез използване на интелигентни карти и други модерни методи.

Умна сграда

Детският център е проектиран като умна сграда, в която множество процеси като осветление, климатизация и енергийна ефективност се контролират автоматично за максимално удобство и ефективност.

Видеонаблюдение

Изградихме система за наблюдение, съобразена с всички изисквания на GDPR за защита на личните данни при работа с малолетни и непълнолетни, осигурявайки високо ниво на сигурност.

Система за времево отчитане

Разработихме решение за следене на времето на престой на всяко персонализирано при влизане дете, което автоматично уведомява родителите чрез SMS при изтичане на времето на децата в центъра.

Всички тези компоненти бяха внимателно планирани, проектирани и реализирани от нашия екип с акцент върху качеството и удовлетвореността на клиентите. Този проект демонстрира нашата способност да предоставяме комплексни IT решения, които значително подобряват управлението и безопасността в детските центрове.