Ро & Ни ЕООД – Интернет, компютри, сервиз, системен интегратор

Проектиране и планиране

В Ро и Ни адаптираме във всеки конкретен случай дейността по проектиране и планиране, за да те да отговарят на нуждите и изискванията на нашите клиенти в унисон с изискванията на националното и местно законодателство.